Naprapati? Hva gjør en naprapat?

Hvem og hvor er vi

Oslo Ryggklinikk ligger rett ved Rådhuset, i Oslo sentrum.

Vi tilbyr behandling av ledd- og muskelsmerter, relatert til arbeidsskader, idrett eller annet og tar oppsøkende oppdrag for bedrifter og idrettsforeninger. Vi tilbyr spesialdesignede forelesninger for bedrifter, idrettslag og andre som har interesse for kropp, trening og ergonomi.

Les pasientenes erfaringer her.


Hva er naprapati

Naprapati er et bahandlingskonsept sammensatt av ulike behandlings teknikker. Disse benyttes bl.a av leger, fysioterapauter, kiropraktorer, masasjeterapauter m.fl. Det unike med naprapatien er kombinasjonen av disse ulike behandlingsteknikkene, som optimerer behandlingseffekten.

Ordet naprapati er en sammensetning av tsjekkisk og gresk, og vil i fri oversetting bety "å korrigere årsak til lidelse". Naprapaten retter sin behandling spesielt mot lidelser i rygg og nakke, sener og muskler. Grunnlaget for naprapatien ble lagt av Dr. Oakley Smith, da han brøt med kiropraktikken i 1905. Han mente da å ha motbevist kiropraktorenes subluxasjons-teorier (at ryggvirvler hopper ut av ledd). Det er blant annet dette den moderne naprapatien i dag arbeider utfra, i kombinasjon med en rekke andre teorier.

Naprapaten tilhører yrkesgruppen som behandler innen den manuell ortopediske medisin, derfor foregår undersøkelse og behandling med hendene som redskap. Behandlingen består av en rekke teknikker der bl.a massasje, spesifikk muskeltøy og leddmanipulasjon benyttes. I visse tilfeller kompletteres behandlingen med annen fysikalsk behandling, f.eks strøm.

Det finnes i dag to skoler som utdanner naprapater. En i Chicago og en i Stockholm. Utdannelsen er femårig, fire år heltidsstudium, med et femte praksisår, enten på sykehus eller hos ferdig utdannet naprapat. Det er i dag noe i overkant av 30 yrkesaktive naprapater i Norge, og et tilsvarende antall elever under utdannelse i Stockholm. Naprapatene har siden 1994 vært offentlig godkjente i Sverige og Finland, det er derfor bare et tidsspørsmål når vi i Norge følger etter.

Naprapaten er yrkesaktiv innen en rekke ulike felt, blant annet i idretts-sammenheng, bedriftshelsetjeneste, treningssentre med flere. Naprapaten tilbyr også ulik veiledning og kurstilbud innen ergonomi og selvhjelp.

De aller fleste naprapater tar imot pasienter akutt og på timebestilling.


Hva behandler en naprapat?

Naprapaten behandler stort sett alle plager med årsak i ledd eller muskulatur, enten det er idretts- eller arbeidsrelatert. Vi legger stor vekt på å finne årsaken til smertene. Derfor blir undersøkelsen og

behandlingen innrettet over et stort område , og ikke bare nøyaktig der hvor smertene er. Eksempelvis kan et lite funksjonelt bekken være årsak til langvarig nakke og skulderplager.

Smerter lokalisert i skulder/nakke med enten svimmelhet/hodepine eller utstråling til armer, og smerter i rygg/sete med utstråling i ben, er blant de vanligste plagene vi behandler.

Vi behandler derimot IKKE personer med kreft, og heller ikke årsakene til alvorlige reumatiske sykdommer, eller personer under rehabilitering etter hjerneslag eller hjerteinfarkt.

Ved uklarheter i diagnosen sender naprapaten pasienten videre til lege!